Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Exit Interview Online DGS

Poniższa ankieta została przygotowana przez dział HR i ma na celu poznanie przyczyn Twojej decyzji o odejściu z firmy.
Informacja zwrotna będzie dla nas podstawą do podjęcia działań naprawczych zapobiegających rezygnacji z pracy wykwalifikowanych osób.
Ankieta jest dobrowolna i umożliwia zachowanie anonimowości.
Pomóż nam budować przyjazne środowisko pracy.
* 1. Jakie powody wpłynęły na Twoją decyzję o rezygnacji z pracy w DGS
Zaznacz 3 najważniejsze
Powody osobiste
Brak możliwości awansu
Wysokość wynagrodzenia
Sposób zarządzania przez przełożonego
Relacje ze współpracownikami
Nieadekwatny zakres zadań i obowiązków
Brak możliwości szkoleń i rozwoju
Warunki pracy
inne...
* 2. Wyjaśnij bardziej precyzyjnie główne powody swojej decyzji o rezygnacji z pracy?
* 3. Oceń poziom swojego zadowolenia z poszczególnych elementów występujących w firmie
1 - bardzo zadowolony2 - zadowolony3 - trudno powiedzieć4 - niezadowolony5 - zupełnie nie spełniał moich oczekiwań
Proces rekrutacji
Program adaptacyjny
Dostępność i jakość szkoleń
Możliwość rozwoju kariery
Procedury i wewnętrzne uregulowania
Komunikacja wewnątrz działu
Komunikacja między działami
Benefity i dodatki do wynagrodzenia
Narzędzia i warunki pracy
Balans pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym
* 4. Czy Twój przełożony podejmował poniższe działania?
1 - tak2 - nie3 - trudno powiedzieć
Traktował Ciebie sprawiedliwie i z szacunkiem
Przekazywał aktualne informacje o firmie i dziale
Tworzył środowisko sprzyjające rozwojowi
Motywował
Wyraźnie komunikował oczekiwania
Zachęcał do współpracy zespołowej
Przydzielał zadania zgodnie z Twoimi umiejętnościami i wiedzą
Był otwarty na opinie i sugestie
Dawał bieżący feedback
5. Jakie były pozytywne aspekty Twojej pracy?
6. Co moglibyśmy zrobić inaczej jako firma, aby zapobiec Twojemu odejściu?
* 7. Czy bierzesz pod uwagę powrót do pracy w DGS?
* 8. Czy poleciłbyś pracę w DGS swoim znajomym?
9. Jak długo pracowałeś w DGS?
10. Obszar, w którym pracowałeś:
11. Twój bezpośredni przełożony:
12. Jeśli chcesz abyśmy skontaktowali się z Tobą zostaw nam swój telefon lub e-mail:
Dziękuję za uzupełnienie ankiety!

Karolina Karaś
HR Business Partner


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .